Core Team

Maria Phan

Founder

Experience
Fudu Bank Investment Fund Management Joint Stock Company
Vice President
December 2021 – Present (5 months)
10A Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

OpenLive NFT
Founder
September 2021 – Present (8 months)
Vietnam

WorldMaria
Chairman of the Board
January 2019 – Present (3 years 4 months)
Phát triển kinh doanh lĩnh vực Mỹ Phẩm và Sức Khoẻ Phụ Nữ

Unicity International
Executive Director
June 2015 – October 2019 (4 years 5 months)
Vietnam
Phát triển cộng đồng đa quốc gia trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Chubb
Managing Director
January 2009 – October 2014 (5 years 10 months)
Việt Nam
Manager Manulife và Nằm trong câu lạc bộ MDRT.

———–
Linkedin:
http://linkedin.com/in/maria-phan-272509222

NFT